Verzending binnen 1-2 werkdagen | Gratis verzending binnen Nederland vanaf €100
0

Privacy Policy

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Tablejoy aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Tablejoy is statutair gevestigd te Oostzaan aan de Dahliasingel 65 (1511EW), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 3428209 en is verantwoordelijk voor een goede en veilige manier van verwerken van je persoonsgegevens. Tablejoy is per e-mail te bereiken via info@tablejoy.nlen telefonisch via 06-41865350.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Tablejoy omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Tablejoy aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Tablejoy valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tablejoy behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 augustus 2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Tablejoy een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzenden van producten of facturen, het kunnen bijhouden van een registratie omtrent de cursussen die Tablejoy geeft en om in het algemeen de webshop ervaring gemakkelijker voor je te maken. Bij het aankopen / inschrijven wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Bij een aankoop via de webshop zijn dit de volgende:

  1. NAW-gegevens
  2. Telefoonnummer
  3. Bankgegevens/kaartgegevens voor betaling

Bij een aanvraag voor een offerte dan wel een inschrijving voor een cursus zijn de volgende gegevens vereist:

  1. NAW-gegevens
  2. Telefoonnummer

Bij beide mogelijkheden wordt ook je e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om op een gemakkelijke manier met je in contact te komen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor je kunnen zijn. Afmelden van de nieuwsbrief is ten alle tijden mogelijk door de daarvoor bestemde link onderin de nieuwsbrief aan te klikken. De persoonsgegevens worden bewaard zolang je een account bij onze website aanhoudt. Je kunt hierdoor zelf altijd je eigen persoonsgegevens verwijderen. Wanneer je account langer dan één jaar niet is gebruikt, wordt deze als inactief beschouwd en zal Tablejoy deze verwijderen.

 

Cookies  

Tablejoy maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Tablejoy bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Tablejoy om een goede gebruikservaring aan je te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Tablejoy. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Tablejoy is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Tablejoy raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Tablejoy zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Voorbeelden van deze verwerkers zijn Mailchimp, CRM, Mollie, PostNL, My Parcel en Eboekhouden. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Tablejoy.

Ook zullen je persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Tablejoy op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Tablejoy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van je te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit kun je zelf eigenhandig doen door je account te wijzigen dan wel te verwijderen, of door een mail te sturen naar info@tablejoy.nl

Indien je vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt je een e-mail zenden aan info@tablejoy.nl.

Indien je een klacht wil indienen over Tablejoy met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).